Hetk rühmatööst. Individuaalne ajurünnak on lõppenud, käsil on ideede-mõtete esitamine. Esiplaanil kasvatusteaduse eriala üliõpilane Katrin Rändvee.