Kõigi rühmade kõigi töötaktide postrite kaalukas rida - mõtete-ideede märgid.