Ideede läbirääkimisele järgneb nende süstematiseerimine ja postri kavandi komponeerimine.