Sep. 2, 2019

Koosmõtlemise raamatust

Juba läheb kolmas aasta (tekstiloome kuupäevad ütlevad nii!) koosmõtlemise-talgutamise käsiraamatu kokkupanemisel. Valdo, Marguse ja minu tekstid ning Jüri G täpsustused on kõik omamoodi stiiliga. On see hea või pole mitte?