Eesti Haridusfoorum 2020 eelfoorum Eesti avatud haridusruum ja kool – 2020 => 2035

Suurim väljakutse oli oktoobrikuus (21.okt.2020) toimunud ettemõtluskerilaud Eesti haridusest - ettevalmustus Eesti Hatridusfoorumi 25. juubeli suurkoguks. 

Kerilaua täiskirje ja kokkuvõte on Eesti haridusfoorumi kodulehel: 

 https://haridusfoorum.ee/images/2020/Kerilaua_kokkuvte.pdf

Tallinna Rahvaülikooli ruumides õnnestus koroona-piirangute tingimusi täita. Haigust keegi külge ei saanud.

Haridusfoorumil esinesid kõigi kolme rühma volitatud esindajad : õpilaste-õppijate poolt Aleksander Eeri Laupmaa, lapsevanemate rühmast - Viive Jüriso, õpetajate poolt - Urmas Heinaste.

"Kerilauad kerilauas"  märkis ettevõtmise kohta Õpetajate Lehe ajakirjanik ja kerilauakeerutuses osalenud Raivo Juurak.